Напишем:


✔ Реферат от 200 руб., от 4 часов
✔ Контрольную от 200 руб., от 4 часов
✔ Курсовую от 500 руб., от 1 дня
✔ Решим задачу от 20 руб., от 4 часов
✔ Дипломную работу от 3000 руб., от 3-х дней
✔ Другие виды работ по договоренности.

Узнать стоимость!

Не интересно!

Известные экономисты

Филип Котлер

Адам Смит

Джон Мейнард Кейнс

Милтон Фридман

Функціональні області та сфери застосування логістики

У сучасних умовах не існує однозначного підходу до питання визначення як самої логістики, так і об'єктів, до яких вона застосовується. Деякі західні фахівці поділяють логістику на кілька видів:
- Закупівельну логістику, пов'язану із забезпеченням виробництва матеріалами;
- Виробничу логістику, пов'язану з управлінням матеріалами в процесі виробництва;
- Збутову логістику, пов'язану з розподілом готової продукції.
Виділяють також транспортну логістику, яка розглядається як складова частина кожного з трьох видів логістики, комп'ютерну логістику, пов'язану з рухом і обробкою інформаційного потоку.
Розбивати логістику на види не зовсім методологічно вірно, тому що логістика проникає в нові й нові сфери, а її філософія залишається постійною. Тому вітчизняні дослідники не ділять логістику на види, а лише виділяють її функціональні області.

А чи існують і чи можливе створення інших логістичних систем? Система військової логістики існує тисячоліття і стала основою створення вищенаведеної системи. В даний час проглядається застосування методології логістики в управлінні політичними процесами, що в осяжному майбутньому може привести до створення системи політичної логістики (сфери застосування: виборні технології, управління політичними силами, створення стійких владних структур, зовнішньополітична діяльність, довгострокове прогнозування, інформація та ін.) Можливе створення таких систем і в освіті, де об'єктом управління повинен бути потік знань (сфери: дошкільне виховання, шкільна освіта, професійне орієнтування і освіта, управління персоналом, інформація та ін.)